STEPANOV Victor Vasilievich

Trưởng Cơ quan đại diện Rossotrudnichestvo

tại nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

Tiểu sử

Sinh ngày 23 tháng 11 năm 1960 tại Matxcơva

Học vấn

Đã học tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcơva mang tên M.V. Lomonosov, Viện các nước Châu Á và Châu Phi, Viện Ngôn ngữ Nga mang tên A.S. Pushkin

Quá trình công tác

Từ năm 1989, làm việc tại Liên hiệp các Hội hữu nghị Xô viết và Quan hệ văn hóa với nước ngoài (SSOD)

Từ năm 1989 đến 1991 - Thư ký điều hành Hội Hữu nghị Xô-Việt

Từ năm 1991 đến năm 1995 - Phó Trưởng cơ quan đại diện SSOD (Hiệp hội Hợp tác Quốc tế Nga - RAMS và Trung tâm Hợp tác Khoa học và Văn hóa Quốc tế Nga -Roszarubezhtsentr) tại nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Giám đốc Nhà Khoa học và Văn hóa Liên Xô (NKH&VHLX, sau này là Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga) tại TP Hồ Chí Minh

Làm việc trong hệ thống các cơ quan hành pháp của Liên bang Nga (LB Nga), trong các cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, được bổ nhiệm làm Trưởng Cơ quan đại diện Rossotrudnichestvo tại nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội.

Đã được nhận bằng tri ân của Tổng thống Liên bang Nga, huy hiệu danh dự của Hội Hữu nghị Nga-Việt (HHNVN) vì "Trong nhiều năm công tác đã có những đóng góp to lớn cho việc củng cố và phát triển tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa nhân dân Nga và Việt Nam"

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Nga-Việt

Thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh

Đã kết hôn, có 3 người con