Cơ quan Lưu trữ Nga và Thư viện Tổng thống giới thiệu bộ tài liệu số hóa về Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai

Compressed file

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội xin thông báo về việc mở quyền truy cập bộ tài liệu lưu trữ, tài liệu phim và ảnh được số hóa về  “Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai qua tài liệu lưu trữ” của Cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga (Rosarchive) mang tên B.N. Yeltsin.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trong Cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, trên cổng thông tin của Thư viện Tổng thống mang tên B.N. Yeltsin, Ban Hành chính của Tổng thống Liên bang Nga đã xây dựng một nguồn thông tin độc đáo là phần 1 của bộ tài liệu lưu trữ, phim và tài liệu ảnh được số hóa về “Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai qua tài liệu lưu trữ”  bằng tiếng Nga và tiếng Anh (https://www.prlib.ru/collections/ww2-in-archival-documents).

Các tài liệu được giới thiệu nói về lịch sử trước khi có cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai, bao gồm khoảng thời gian từ tháng 1 năm 1933 đến ngày 31 tháng 8 năm 1939, với hơn 1700 tài liệu lưu trữ, ảnh, trích đoạn phim thời sự; gần một nửa trong số đó được công bố lần đầu tiên. Nguồn tài nguyên được tổ chức theo nguyên tắc trình tự biên niên, các tài liệu được lập theo nhóm theo năm (từ 1933 đến 1939).

Đặc biệt, khách truy cập vào tài nguyên sẽ có thể tìm hiểu riêng các bằng chứng tài liệu ít được biết đến, phản ánh vị thế của Liên Xô và các quốc gia khác trong thời kỳ “bò vào chiến tranh”.