Ngừng tạm thời các khóa học tiếng Nga

Compressed file

Kính gửi những người đăng ký học!

Tuân thủ các khuyến nghị của chính quyền Việt Nam và có tính đến tình hình dịch tễ nói chung, TTKH&VH Nga tạm ngừng giảng dạy tại các khóa học tiếng Nga và hoạt động của thư viện.

Thông tin về việc nối lại các hoạt đông tại Khóa học và thư viện sẽ được công bố bổ sung.

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.