Thông điệp hòa bình Livadia kêu gọi không xuyên tạc lịch sử và kết quả của cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ II

Compressed file

Theo kết quả của Diễn đàn Nhân văn Quốc tế Livadia lần V được tổ chức với sự tham gia của Rossotrudnichestvo tại Yalta ngày 3-5 tháng 6 năm nay, Thông điệp hòa bình Livadia lần đầu tiên đã được thông qua.

 Những người tham gia diễn đàn kêu gọi tăng cường củng cố niềm tin giữa các dân tộc và mở rộng sự hợp tác giữa các quốc gia trong lĩnh vực văn hóa và nhân văn.

Trong Thông điệp hòa bình, những người tham gia Diễn đàn Livadia đã lên án các nỗ lực phục hồi hệ tư tưởng của chủ nghĩa quốc xã  và xuyên tạc lịch sử, đồng thời kêu gọi cộng đồng thế giới đưa vào dự thảo nghị quyết phiên họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc luận điểm công nhận chiến thắng chủ nghĩaquốc xã trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ II là một phần của di sản nhân loại toàn thế giới và cáctượng đài kỷ niệm những người chiến đấu chống lại chủ nghĩa quốc xã tại tất cả các quốc gia là đài tưởng niệm của nhân loại toàn thế giới.

 

 

THÔNG ĐIỆP HÒA BÌNH LIVADIA

Chúng tôi, những người tham gia Diễn đàn Nhân văn Quốc tế V - là các đại diện của Hội đồng Liên bang Nga, Chính phủ Liên bang Nga, các cơ quan chính phủ của các thực thể cấu thành Liên bang Nga, cộng đồng chuyên gia và xã hội dân sự, các tổ chức kiều bào sống ở nước ngoài và các quốc gia nước ngoài, được tổ chức vào ngày 4-5 tháng 6 năm 2019 tạithành phố Yalta, nơi tổ chức Hội nghị Crimea (Yalta) năm 1945, nơi đã đặt nền móng cho trật tự thế giới sau chiến tranh,

nhằm thể hiện khát vọng củng cố vững chắc lý tưởng hòa bình và công lý, cũng như thực hiện nhiệm vụ làm cho bám rễ ăn sâu trong tâm trí mọi người những ý tưởng bảo vệ hòa bình được ghi trong Hiến chương UNESCO,

nhận thấy sự cần thiết là tất cả các quốc gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc và chuẩn mực được chấp nhận chung của luật pháp quốc tế nhằm giữ gìn hòa bình trên toàn thế giới,

ý thức được tầm quan trọng của công tác ngoại giao nhân dân trong việc cải thiện quan hệ giữa các dân tộc và các quốc gia dựa trên các nguyên tắc tôn trọng và hợp tác hai bên cùng có lợi,

nhằm kêu gọi củng cố vững chắc niềm tin giữa các dân tộc và các quốc gia, thúc đẩy sự hội tụ của các nền văn hóa và mở rộng sự tương tác giữa các quốc gia trong lĩnh vực văn hóa và nhân văn,

thể hiện lo lắng về sự xuyên tạc có chủ ý của một số quốc gia sự thật lịch sử về các sự kiện trong cuộcChiến tranh thế giới lần thứ II,

lên án mạnh mẽ những nỗ lực phục hồi hệ tư tưởng của chủ nghĩa quốc xã, sự truyền bá chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và tư tưởng bài ngoại,

kêu gọi các quốc gia và các tổ chức quốc tế, cũng như cộng đồng thế giới kỷ niệm trọng thể 75 năm kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ II vào năm 2020,

chúng tôi xin gửi thông điệp này đến các nguyênthủ quốc gia, các nghị sĩ, các tổ chức chính phủ và phichính phủ quốc tế, các nhà hoạt động xã hội, các nhà khoa học, các nhà hoạt động văn hóa và giáo dục, và tất cả những người coi việc bảo vệ hòa bình trên hànhtinh của chúng ta là sứ mệnh chính của nhân loại.

Chúng tôi tin rằng, một thế giới đa cực không có chiến tranh trong thế kỷ 21 có thể và phải trở thành hiện thực trong sự hiện diện ý chí chính trị của tất cả các quốc gia là thành viên của Liên Hợp Quốc. Cần phải ngăn chặn các quá trình phá hủy nền tảng nhân văn và giá trị của xã hội loài người thông qua việc xuyên tạc lịch sử, gieo rắc những tư tưởng cực đoan và lối xử thế lá mặt lá trái trong chính trị, kinh tế và lĩnh vực nhân văn.

Trong lịch sử đương đại, thái độ như vậy đã dẫn đến sự tan rã của cả một loạt quốc gia, mất mát hàng loạt dân thường, những dòng người tị nạn không kểxiết, sự phá hủy và cướp bóc các di sản văn hóa thế giới.

Tin tưởng chắc rằng, những quá trình nguy hại này chỉ có thể được ngăn chặn bằng những nỗ lực chung, chúng tôi đề nghị ủng hộ sáng kiến ​​tổ chức tại Liên bang Nga một hội nghị toàn thế giới về đối thoại liên tôn giáo và liên sắc tộc vào năm 2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 72/278 “Sự tương tác giữa Liên Hợp Quốc, các nghị viện quốc gia và Liên minh Nghị viện”, được phê chuẩn ngày 22 tháng 5 năm 2018, nhằm mục đích tổ chức một cuộc thảo luận cởi mở về các phương thức củng cố vững mạnh lòng tin giữa các dân tộc, giữ gìn hòa bình chung của toàn nhânloại.

Chúng tôi đề xuất đưa vào dự thảo nghị quyết phiên họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc "Cuộc đấu tranh với sự tôn vinh chủ nghĩa quốc xã, chủ nghĩa quốc xã mới và các thể loại thực tế khác góp phần cho sự leo thang các hình thức chủ nghĩa chủng tộc hiện đại, phân biệt chủng tộc, tư tưởng bài ngoại và gắn với chúng là sự không dung thứ” luận điểm về sựcông nhận chiến thắng chủ nghĩa quốc xã trong cuộcChiến tranh thế giới lần thứ II là một phần của di sản nhân loại toàn thế giới và các tượng đài kỷ niệm những người chiến đấu chống lại chủ nghĩa quốc xã tại tất cả các quốc gia là đài tưởng niệm của nhân loại toàn thế giới.

 

Những người tham gia

Diễn đàn nhân văn quốc tế Livadia lần thứ V