Những bài học chuyên đề “Ngày Chiến thắng”

Compressed file

Trong khuôn khổ các hoạt động trọng thể kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, chuyên gia tiếng Nga của Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga đã biên soạn những bài học theo chủ đề “Những bài hát ra đời trong những năm chiến tranh và về cuộc chiến đã qua” và “Sự phong tỏa Leningrad”.

Compressed file

Các tài liệu dành cho giờ học về “Sự phong tỏa Leningrad” đã được gửi đến các trường THPT chuyên và các trường đại học chuyên ngữ có học tiếng Nga. Nội dung bài tập bao gồm một biên niên sử ngắn gọn về một sự kiện lịch sử, các bài tập rèn luyện kỹ năng thực hành tiếng của học viên và một số thông tin về đất nước học.

Compressed file

Cấu trúc bài học “Những bài hát ra đời trong những năm chiến tranh và về cuộc chiến đã qua” bao gồm tài liệu video về lịch sử ra đời và tầm quan trọng bài hát “Cuộc chiến tranh thần thánh” trong những năm chiến tranh và tính cấp thiết của nó trong thế giới đương đại. Các bài tập có định hướng giúp sinh viên các trường đại học ngoại ngữ rèn luyện các kỹ năng nói và nghe. Trong nội dung bài học có bản dịch lời bài hát “Em ơi, đợi anh về” và bài “Lời tạm biệt của cô gái Slavơ”, giúp học viên hiểu đầy đủ hơn về ý tưởng của các tác giả bài hát và hướng sự chú ý đến nhu cầu sáng tác thơ về Cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại đối với các dịch giả Việt Nam.

Compressed file

Việc sử dụng các bài học chuyên đề do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga cung cấp cho giáo viên Việt Nam trong các lớp học tiếng Nga là một hoạt động phương pháp giảng dạy theo truyền thống và mang tính thời sự. Điều này không chỉ đóng góp cho sự phát triển kỹ năng thực hành tiếng của học viên, mà còn giúp nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện lịch sử quan trọng nhất của nước Nga.

Compressed file
Compressed file