100 năm Cách mạng năm 1917 tại Nga

Compressed file

Năm 2017 chúng ta tổ chức kỷ niệm 100 năm Cách mạng năm 1917

Năm kỷ niệm một thế kỷ cách mạng là một cớ hay để nhớ lại rằng, sự kiện này là một bước ngoặt không chỉ đối với Nga, mà còn với cả lịch sử thế giới. Bước ngoặt căn bản này trong lịch sử Nga đã động chạm đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Mốc một thế kỷ là cột mốc lịch sử. Ngay giờ đây cần thiết phải ủng hộ  xu hướng hòa giải xã hội với những sự kiện của năm 1917 và thúc đẩy việc phổ biến kiến thức về lịch sử định tính để rút ra từ đó các bài học.

Rossotrudnichestvo tham gia tích cực trong việc chuẩn bị và tổ chức các sự kiện về Cách mạng Nga tại cơ sở của các trung tâm khoa học và văn hoá của Nga. Tại cơ sở các TTKH&VH Nga ở hơn 80 nước trên thế giới đã diễn ra các cuộc triển lãm theo chủ đề, hội nghị khoa học và hội thảo, nhằm mục đích giới thiệu  cho công chúng nước ngoài cách tiếp cận khách quan đối với các sự kiện lịch sử.