Tư vấn về việc lựa chọn cơ sở giáo dục ở Nga

Compressed file

Các cán bộ của Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội cung cấp tư vấn về cơ sở giáo dục của nước Nga, các hạn ngạch cho năm hiện hành, các yêu cầu về đào tạo ở Nga, v.v.

Tất cả các câu hỏi có thể được gửi cho cô Hoàng Anh, Thư ký của Cơ quan Đại diện

Từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 9.00 đến 17.00 (giờ ăn trưa từ 12.00 đến 13.00)

Tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội theo địa chỉ: 501, phố Kim Mã, TP. Hà Nội

Tầng 3 (tầng 4 nếu đi bằng thang máy), khu văn phòng Trung tâm KH&Vh Nga, phòng 4-4

                hoặc qua

điện thoại: + (84) 437-719-937

fax: +(84) 437-719-938

e-mail: vietnam@rs.gov.ru