Dự án giáo dục dài hạn “Các trường đại học Nga”

Compressed file

Một trong những phương hướng hoạt động chủ yếu của Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga là quảng bá giáo dục Nga và hỗ trợ cho các tổ chức giáo dục Nga bằng việc thiết lập quan hệ đối tác với Việt Nam, thực hiện công tác chiêu sinh các công dân Việt Nam sang học tập tại các trường đại học của Nga trong khuôn khổ hạn ngạch chính phủ quy định.
Hàng năm, cơ quan Hợp tác Liên bang Nga đã thực hiện các dự án và chương trình nhằm truyền bá giáo dục Nga, đẩy mạnh phát triển hợp tác khoa học quốc tế, cũng như tương tác với các sinh viên tốt nghiệp tại các trường đại học của Nga và Liên Xô trước đây.
Nhằm mục đích hiện thực hoá những nhiệm vụ đã đặt ra và đẩy mạnh chúng theo “Quan điểm đẩy mạnh giáo dục Nga tại cơ sở của Đại diện Cơ quan hợp tác Liên bang Nga”, trong đó dự án giáo dục dài hạn “Các trường đại học Nga” đang được thực hiện bởi Cơ quan Đại diện tại Việt Nam.
Trong khuôn khổ của dự án này, TTKH&VH Nga là địa điểm để tiến hành các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, thiết lập mối liên hệ giữa các nhà bác học Nga với các đồng nghiệp nước ngoài và hợp tác thế hệ trẻ.
Ngoài ra, dự án cũng nhằm mục đích quảng bá thông tin về các trường đại học của Nga và phổ biến giáo dục Nga tại Việt Nam.
Trong giai đoạn thực hiện ở Việt Nam (từ năm 2014 cho đến nay), dự án thường xuyên được mở rộng không gian địa lý dành cho các thí sinh tham gia, liên kết hoạt động của các trưởng đại học hàng đầu của Matxcơva, Saint-Petersburg, Volgograd, Vladivostok, Irkutsk, Tomsk, Rostov-na-Donu, Orenburg, Elista, Khabarovsk, Tula và nhiều thành phố khác.
Ngoài các hoạt động tại cơ sở của Cơ quan đại diện, các trường phổ thông trung học, đại học của Việc Nam, như trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT chuyên Hà Nội –Amsterdam, Đại học Hà Nội, Đại học Kỹ thuật xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc, cũng như các trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (thành phố Hải Dương), THPT chuyên Trần Phú ( thành phố Hải Phòng), THPT chuyên Thái Nguyên ( thành phố Thái Nguyên), Viện Thông tin và truyền thông (thành phố Thái Nguyên) và rất nhiều các tổ chức giáo dục khác nữa, đều là không gian dành cho việc quảng bá về các trường đại học Nga.
Căn cứ vào yêu cầu từ phía các trường đại học Nga, tiếp theo sẽ là giai đoạn thứ sáu của dự án “Các trường đại học Nga” đã được lên kế hoạch cho tháng 9 năm 2016, theo đó dự án sẽ diễn ra không chỉ trên địa bàn miền Bắc mà còn ở miền Trung của Việt Nam, nơi đó có mối quan tâm lớn đến việc học tập ở các cơ sở giáo dục đại học của Liên bang Nga.