Ngày thống nhất của học viên tốt nghiệp

Compressed file

Dự án của Rossotrudnichestvo “ Ngày thống nhất của học viên tốt nghiệp” nhằm mục đích phát triển và củng cố các mối quan hệ hai bên cùng có lợi với các nhà đại diện giới chính trị, xã hội, khoa học và kinh doanh của nước ngoài vốn là học viên tốt nghiệp các trường đại học Nga (Liên Xô).

Tính đến tầm quan trọng của các học viên tốt nghiệp các trường đại học Nga cũng như Xô-viết trong việc hình thành và tiếp tục phát triển sâu rộng tất cả các mặt của kinh tế và nhân văn của Việt Nam, thì việc thúc đẩy hợp tác bằng việc sử dụng các kênh thông tin xã hội có tầm quan trọng đặc biệt. Ngay trong khuôn khổ thực hiện dự án này có việc giới thiệu các trường đại học của Nga nhằm thu hút sự chú ý thêm đến nền giáo dục Nga, cũng như cung cấp thông tin cho các đối tác Việt Nam.

Các hoạt động của“Ngày thống nhất của học viên tốt nghiệp” được tiến hành tại cơ sở của Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội.