Trường học hè của Viện tiếng Nga quốc gia mang tên A.S. Pushkin

Compressed file

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại thành phố Hà Nội thông báo về việc tổ chức Trường học hè của Viện tiếng Nga quốc gia mang tên A.S. Pushkin từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 23 tháng 8 năm 2019 theo các chương trình giáo dục sau:

- “Trường học. Khóa học tiếng Nga thực hành cho học sinh cuối cấp nước ngoài. Thời hạn học là 1 hoặc 2 tháng;

- “Trường học. Tiếng Nga như một ngoại ngữ và phương pháp giảng dạy” dành cho giáo viên tiếng Nga như một ngoại ngữ  của các trường đại học và phổ thông nước ngoài có trình độ đại học ngữ văn hoặc đại học giáo dục sư phạm. Thời hạn đào tạo - 1 tháng (ngày 1 - 26 tháng 7 năm 2019)

Việc học tập được thực hiện trên cơ sở ngân sách nhà nước trong khuôn khổ  hạn ngạch đào tạo công dân nước ngoài do Chính phủ Liên bang Nga quy định.

Thời lượng đào tạo theo các chương trình Trường học hè được thiết kế là 24 tiết một tuần (4 ngày một tuần x 6 tiết học mỗi ngày).

Chương trình “Trường học hè. Khóa học tiếng Nga thực hành cho học sinh cuối cấp nước ngoài dựa vào bài kiểm tra miệng và viết đầu vào của học sinh để xác định mức độ thành thạo tiếng Nga của họ theo thang điểm của Hội đồng Châu Âu (từ A1 đến C1). Chương trình này không đào tạo học sinh có trình độ tiếng Nga bằng zero (từ đầu).

Kết thúc chương trình, học viên làm bài kiểm tra cuối đợt và nhận Chứng chỉ có nêu rõ khối lượng các môn học theo số tiết học. Chương trình này phù hợp với Kế hoạch giảng dạy bao gồm các môn sau:

• Khóa học thực hành tiếng Nga - 10 tiết / tuần;

• Ngữ âm và ngữ điệu - 2 tiết / tuần;

• Tiếng Nga hiện đại - 4 tiết/ tuần;

• Văn học Nga (thời kỳ do học viên lựa chọn) - 4 tiết / tuần;

• Đất nước học Nga - 2 tiết / tuần;

• Lịch sử văn hóa Nga - 2 tiết / tuần.

Chương trình “Trường học. Tiếng Nga như một ngoại ngữ và phương pháp giảng dạy” dành cho giáo viên tiếng Nga như một ngoại ngữ  của các trường đại học và phổ thông nước ngoài có trình độ đại học ngữ văn hoặc đại học giáo dục sư phạm, bao gồm 4 mô-đun:

• Mô-đun 1. Tiếng Nga (xu hướng cấp thiết trong việc phát triển tiếng Nga ở giai đoạn hiện nay, các khái niệm hiện đại về mô tả tiếng Nga nhằm mục đích giảng dạy nó như một ngoại ngữ/ không phải tiếng mẹ đẻ, khóa học thực hành  tiếng Nga như một ngoại ngữ) – 64 tiết.

• Mô-đun 2. “Phương pháp giảng dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ (các vấn đề cấp thiết của phương pháp giảng dạy ngoại ngữ hiện đại, công nghệ ngôn ngữ học sáng tạo trong giảng dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ ) - 16 tiết.

• Mô-đun 3. Đất nước học Nga - 8 tiết.

• Mô-đun 4. Văn học Nga - 8 tiết.

Kết thúc chương trình, các học viên (giáo viên) làm bài kiểm tra cuối khóa dưới hình thức đàm thoại và được nhận Chứng chỉ đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn theo mẫu đã quy định.

Học viên của Trường học hè phải trả tiền ở trong ký túc xá của Viện. Các thông tin liên quan sẽ được đăng trên trang web của Viện trong phần “Ký túc xá” dưới tiêu đề Thông tin và Tài liệu.

Công dân nước ngoài làm đơn xin học theo các chương trình của Trường học hè tại các Cơ quan đại diện của Rossotrudnichestvo ở nước ngoài; Viện điều phối các vấn đề tổ chức. Việc tiếp nhận đăng ký học viên của Trường học hè do Viện thực hiện.

Học viên của chương trình học hè phải có các giấy tờ tài liệu sau:

- Quyết định tiếp nhận đào tạo của Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga;

- hộ chiếu có thị thực;

- bảo hiểm y tế;

- Ảnh 3x4.

Chúng tôi xin mời tất cả những ai có nguyện vọng tham gia.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gửi e-mail: bikaradzhev@pushkin.institute