Compressed file

Tại cơ sở của TTKH&VH Nga có các khóa học tiếng Nga và đang thực hiện Chương trình mục tiêu Liên bang (CTMTLB) “Tiếng Nga” với việc tiến hành tại Hà Nội và các tỉnh thành khác của Việt Nam các hội nghị khoa học-thực hành về các vấn đề giảng dạy tiếng Nga, các buổi seminar về phương pháp cho các nhà Nga ngữ Việt Nam và các buổi dạy mẫu.

 Vị thế uy tín cao của TTKH&VH Nga được tạo dựng không chỉ bởi hoạt động hiệu quả của mình. Đạt được đỉnh cao như vậy là còn nhờ sự phối hợp rộng rãi với các tổ chức nhà nước, xã hội cũng như các tổ chức nghề nghiệp khác nhau, các hội sáng tác, hiệp hội, liên đoàn, các viện bảo tàng, nhà hát, thư viện, các câu lạc bộ, studio, các trung tâm văn hoá và tổ chức giáo dục của Việt Nam, trong đó có Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp tác tổ chức hữu nghị Hà Nội, Hội hữu nghị Việt-Nga, VINAKORVUZ, Quỹ Hỗ trợ quảng bá văn học Việt Nam và văn học Nga, các trường đại học và trung học có dạy và học tiếng Nga.