Compressed file

Diễn đàn Thanh niên và Sinh viên toàn thế giới lần thứ XIX

Trích dẫn

Diễn đàn Thanh niên và Sinh viên toàn thế giới sẽ diễn ra tại Sochi từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 10 năm 2017 và sẽ thu hút hơn 20 000 thanh niên từ 150 quốc gia trên thế giới

Thông báo

Tin tức

Hoạt động và dự án

Các phương hướng hoạt động và dự án

Các liên kết hữu ích